Yeni Şebinkarahisar Gazetesi
HV
05 EKİM Çarşamba 21:43

"Yok Sayılan Sağlıkçı Sayısı Yüzbinleri Buldu"

Sağlık Sen Giresun Şubesi Başkanı Ogün Elifoğlu, sağlıkçıların sahadan yükselen haklı itirazları dikkate alınmalı ve en kısa zamanda hak kayıpları giderilmelidir.” dedi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-09-2022 13:56

Sağlık Sen Giresun Şubesi Başkanı Ogün Elifoğlu yaptığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarına yönelik son düzenlemelerle bazı sorunlara neşter vurulduğu ancak düzenlemede bazı hak kayıplarının söz konusu olduğunu kaydetti.

“Döner sermayenin genel bütçeden ödenmesi, SUT fiyatlarından bağımsız hale gelmesi, hekim ve hekim dışı çalışanların havuzlarının ayrılması, mahsuplaşmanın kaldırılması önemli düzenlemeler olarak dikkat çekiyor” diyen Sağlık-Sen Şube Başkanı Elifoğlu şunları kaydetti;

“Bunların yanı sıra yapılan düzenlemelerin, çalışanların çoğunluğunda haklı itirazlara yol açtığı da muhakkak. Bunun da temel nedeni, düzenlemelerin saha gerçekliğinin yeterince dikkate alınmadan hazırlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan düzenlemeler, baştan sona hak ve hakkaniyet gözüyle ele alındığında, adil olunmadığı kolaylıkla görülecektir. Hekim dışı bazı çalışanların, görseller eşliğinde yapmış oldukları sosyal medya paylaşımları, bu durumun ispatıdır. Kaldı ki bu kategoride yer alanlar, mevcudun yüzde 80’inini oluşturan; hemşire, ebe, sağlık memuru, tekniker, teknisyen, memur ve hizmetli gibi fedakarlar ordusudur.

Düzenlemeler sadece adaletsizlik içermiyor, haksızlık da içeriyor. Şöyle ki; bakanlık merkez teşkilatı ile diğer kurumlarda çalışanlar, araştırmacı kadrosunda, adli tıp kurumunda 112’de çalışanlar ve sözleşmeli idareciler adeta yok sayılmıştır.”

Açıklamasında yok, sayılan çalışan sayısının yüzbinleri bulduğuna dikkat çeken Elifoğlu, şunları kaydetti:

“Yok, sayılan çalışan sayısı, bir-beş değil, binler, onbinler, hatta yüzbinleri bulmaktadır. Bu insanlar, kar-kış, gece gündüz demeden alınteri döküyor, mesai harcıyor. Bu çalışanlara, üvey evlat olmadıkları tez zamanda gösterilmelidir. Düzenlemelerde dikkat çeken bir husus da aile hekimliği çalışanlarına verilecek ücretin ceza almama şartına bağlanmış olmasıdır. Bu şart, düzenlemelere yanlışlıkla koyulmuş olmalı, çünkü kanunlara ve Anayasa’ya aykırıdır.

Sonuç olarak; çalışanların çok büyük çoğunluğunda haklı itirazlara neden olan, yüzbinlerce çalışanı kapsam dışında tutan düzenlemelere tez zamanda müdahale şarttır. Bakanlık, sahadan yükselen itirazları dikkate alarak, çalışanlarının memnuniyetinin esas olduğunu herkese ispatlamalıdır. Çünkü sağlığın fedakarlar ordusu bunu hak ediyor” dedi.

Ahmet YelesAhmet Yeles

Ahmet Yeles

YORUMLAR