Kelkit Yöresinin İlk Gazetesi
HV

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ: "HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-11-2021 12:48   Güncelleme : 30-11-2021 12:48
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ:
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">TTB Merkez Konseyi, TTB Halk Sağlığı Kolu ve Giresun Tabip Odası&rsquo;nın ortak a&ccedil;ıklamasında, bug&uuml;ne kadar y&ouml;re halkı, sivil toplum kuruluşları ve meslek &ouml;rg&uuml;tlerinin s&ouml;zl&uuml; ve yazılı uyarılarının dikkate alınmaması sonucu &ccedil;evre felaketine sebebiyet verildiği belirtilerek halk sağlığını tehdit ettiği vurgusu yapıldı.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Zehirlerle dolu atık</span></span></strong></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Halk sağlığı i&ccedil;in &ouml;nemli bir tehdit oluşturan bu t&uuml;r madenlerin atık bileşiminde siyan&uuml;r, arsenik, antimon, bakır, cıva, &ccedil;inko, kadmiyum, krom, kurşun, k&uuml;k&uuml;rt, demir gibi ağır metaller bulunduğu hatırlatılan a&ccedil;ıklamada, şu g&ouml;r&uuml;şlere yer verildi:</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&ldquo;Su y&uuml;zeyinde hidrojen siyan&uuml;r (HCN) formuna d&ouml;n&uuml;ş&uuml;p buharlaşabilen siyan&uuml;r, toprağı, toprak aracılığı ile yeraltı sularını ve kirli toprakta yetişen bitkilere bulaşabilir. Siyan&uuml;r havadan, i&ccedil;me sularından, toprağa değen cilt yoluyla ve siyan&uuml;r bulaşmış yiyeceklerin yenmesi yoluyla v&uuml;cuda alınabilir. Solunum yoluyla alınan y&uuml;ksek miktarda siyan&uuml;r&uuml;n insan i&ccedil;in son derece zararlı olması yanında d&uuml;ş&uuml;k d&uuml;zeyde siyan&uuml;re uzun s&uuml;re maruz kalma sonunda solunum g&uuml;&ccedil;l&uuml;kleri, kalp ağrısı, kusma, kan değişiklikleri, baş ağrısı ve tiroid bezinde b&uuml;y&uuml;me ortaya &ccedil;ıkabilir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Bilinen bir karsinojen olan ve &ccedil;oğu suda &ccedil;&ouml;z&uuml;nebilen arsenik bileşikleri sindirim yoluyla v&uuml;cuda alınabilir. Y&uuml;ksek miktarda &ouml;ld&uuml;r&uuml;c&uuml; olabilen arseniğe d&uuml;ş&uuml;k d&uuml;zeylerde maruz kalmak bulantı, kusma ve ishale, kırmızı ve beyaz kan h&uuml;crelerinin yapımında d&uuml;şmeye, kalp ritminde bozulmaya, kan damarlarında patolojilere, el ve ayaklarda iğnelenme ve karıncalanma hissedilmesine neden olabilir. Uzun s&uuml;re maruziyet durumunda ciltte kararmaya, el ve ayaklarda ve g&ouml;vdede siğil ve kabarmaların olmasına neden olabilir. Doğrudan cilt teması kızarma ve şişmelere neden olabilir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Hastalıklara neden oluyor</span></span></strong></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Zehirli atık depo alanlarından ger&ccedil;ekleşen sızıntı ve taşmalar sonucunda suya ve toprağa karışabilen kadmiyum, bulaşmış yiyeceklerin yenmesiyle, kadmiyumla kirlenmiş suların i&ccedil;ilmesiyle v&uuml;cuda alınabilir. Hava, su ya da besinler yoluyla d&uuml;ş&uuml;k d&uuml;zeyde kadmiyuma uzun s&uuml;re maruziyet sonucunda kadmiyum b&ouml;breklerde birikir ve b&ouml;brek hastalıklarına neden olabilir. Akciğerde hasar ve kemiklerin kırılganlığının artması diğer etkileridir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Toprak partik&uuml;llerine sıkıca yapışan ve topraktan k&uuml;&ccedil;&uuml;k miktarlarda sulara karışabilen krom sindirim yoluyla y&uuml;ksek d&uuml;zeylerde alınırsa mide şikayetleri ve &uuml;lsere, konv&uuml;lsiyonlara, b&ouml;brek ve karaciğer hastalıklarına neden olabilir. Cilde temas durumunda cilt &uuml;lserleri ve ciltte alerjik reaksiyonlara yol a&ccedil;abilir.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Toprak ve suda uzun s&uuml;re kalabilen kurşun, v&uuml;cuda havadan solunarak, i&ccedil;me suları ve besinlerle alınabilir. Kurşun v&uuml;cuttaki hemen hemen t&uuml;m organ ve dokuları etkilemektedir. En duyarlı sistem, &ouml;zellikle de &ccedil;ocuklar i&ccedil;in, merkezi sinir sistemidir. Kurşun ayrıca b&ouml;breklerde ve bağışıklık sisteminde de hasara neden olur. Etkiler kurşunun solunum ya da sindirim yoluyla alınmış olmasına g&ouml;re değişiklik g&ouml;stermez.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">&Ccedil;evreye yayılan cıva hava, toprak ve suda bulunabilir. Solunum ve sindirim yoluyla v&uuml;cuda alınabilir. Sinir sistemi cıvanın t&uuml;m formlarına karşı &ccedil;ok duyarlıdır. Y&uuml;ksek miktarlarda maruziyet beyinde, b&ouml;breklerde ve fetus gelişiminde kalıcı zararlara neden olabilir.&rdquo;</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Flora ve fauna da zarar g&ouml;rd&uuml;</span></span></strong></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">A&ccedil;ıklamada, bu &ccedil;evre felaketinin t&uuml;m flora ve faunaya zarar verdiği, toprak, bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml; ve suların bu t&uuml;r ağır metallerle kirlendiği ve zehirlendiği vurgulandı.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">Flotasyon tesisleri etrafında gerekli &ouml;nlemlerin ilgili bakanlıklar tarafından alınması gerektiği belirtilen a&ccedil;ıklamada, şu uyarılar yer aldı: &ldquo;Kelkit &Ccedil;ayı&rsquo;nın suladığı alanlarda bulunan t&uuml;m yerleşim yerlerindeki vatandaşların ağır metallerle ilgili uyarılması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kelkit &Ccedil;ayı, Kılı&ccedil;kaya Barajı, Suat Uğurlu Barajı ve &Ccedil;amlıca Barajı&rsquo;ndan her g&uuml;n su numuneleri alınarak ağır metal &ouml;l&ccedil;&uuml;mleri yapılıp, kamuoyuyla paylaşılmalıdır.&rdquo;</span></span></p>
AdminAdmin

YORUMLAR