Kelkit Yöresinin İlk Gazetesi
HV

"ASIL SORUMLULAR BULUNSUN!"

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-11-2021 16:32   Güncelleme : 23-11-2021 16:32
<h1><span style="font-size:16px">A&ccedil;ıklamada &quot;Ger&ccedil;ek sorumlulardan yasal zeminde derhal hesap sorulmalı&quot; denildi.</span></h1> <p>&Ccedil;inko-kurşun ocağının cevher zenginleştirme tesisinin atık havuzunda ge&ccedil;tiğimiz hafta bir hasar meydana geldi. Ardından ağır metal atıklar havuzdan &ouml;nce Darabul Deresi&rsquo;ne oradan da Kılı&ccedil;kaya Barajı istikametine akmıştı. TMMOB Maden M&uuml;hendisleri Odası, yapılan araştırma sonrası tespitlerini bir raporla paylaştı.<br /> <br /> A&ccedil;ıklamada ş&ouml;yle denildi: M&uuml;hendislik bilgisi ve deneyimini gerektiği gibi kullanmayan, daha fazla kar uğruna gerekli &ouml;nlemleri almaktan imtina eden yaklaşımlar bu t&uuml;r felaketlere neden olmakta. &Ccedil;ED mevzuatı y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmeden &ouml;nce kurulmuş olan işletmeler ile belli &uuml;retim kapasitesinin altındaki işletmeler i&ccedil;in &ldquo;&Ccedil;ED Gerekli Değildir&rdquo; istisnası getirildi. Bu işletmede yıkılan eski atık havuzunun da bu kapsamda olması yaşanan felaketin en &ouml;nemli nedenlerinden biri. Bu t&uuml;r işletmeler &Ccedil;ED h&uuml;k&uuml;mlerine uygun hale getirilmeli. Bu t&uuml;r felaktlerde ger&ccedil;ek sorumlular bilimi ve tekniği maliyet unsuru g&ouml;ren anlayışlar ile onlara bu yolu a&ccedil;an kanun yapıcılardır.&quot;<br /> <br /> Ger&ccedil;ek sorumlulardan yasal zeminde derhal hesap sorulması istenen a&ccedil;ıklamada &quot;Madencilik faaliyetlerini d&uuml;zenleyici ve denetleyici kurumlar her t&uuml;rl&uuml; m&uuml;dahaleden uzak, liyakat sahibi teknik personelle bilim ve tekniğin gerektirdiği şekillerde g&ouml;revlerini yerine getirmeli&quot; denildi.</p> <p><img alt="Felaketin asıl sorumluları bulunsun" src="https://static.birgun.net/resim/haber-detay-resim/2021/11/23/felaketin-asil-sorumlulari-bulunsun-947129-5.jpg" /></p>
AdminAdmin

YORUMLAR