Av. Polat SABUNCU


ŞEBİNKARAHİSAR TÜRKÜLERİ VE HALK OYUNLARI - 7

-


10 – ALTIN YÜZÜK VAR BENİM : (Kadın topluluklarında söylenen ve oynanan  dikayak oyun havası)

         Altın yüzük var benim cicim  (1)      (2)  Kareysar tası bende cicim

         Parmağıma dar benim                              Kumaşın hası bende

         Kareysar’ın içinde cicim                            Çatlan patlan komşular cicim

         Orta boylu yar benim                                Yiğidin hası bende

 

         Gökte yıldız kâh gider cicim (3)        (4)   Altın yüzük möhreli cicim

         Kâh eğlenir mah gider                                Eli gümüş dehreli

         Bu gün ben yari gördüm cicim                  Ben sana yar mı derim cicim

         Sandım padişah gider                                 Hey hizmekker* çehreli

 

                                    İnce çitin incesi cicim

                                         Dağların yeşilcesi

                                       Yine fikrime düştü cicim

                                      Gönlümün eğlencesi

                                         ( * Hizmetkâr)

 

11 – KIRMIZILIM KIRMIZILIM : (Kadın topluluklarında söylenip oynanan düzayak oyun havası)

                          Kırmızı gül herdem olsa

                          Her dertlere derman olsa

                          İl beyinden ferman olsa

                          Herkes sevdiğini alsa

                                                   Kırmızılım kırmızılım

                                                   Al yanaklı kırmızılım

                                                   Bal dudaklı kırmızılım

                          Kırmızıyı giyme dedim

                          El sözüne uyma dedim

                          Naneleri kendim yedim

                          El oğluna ben ne dedim

                                                   -------Bağlantı----------

                          Kırmızısı başındadır

                          Onüç ondört yaşındadır

                          Sevgilisi peşindedir

                          Bak nişanı kaşındadır

                                                    -------Bağlantı---------

 

12 – TAMZARA’DAN GECE GEÇTİM : (Ünlü Tamzara oyun havamızın sözleri)

 

         Tamzara’dan gece geçtim  (1)         (2)  Tamzara’nın bayırına

         Karlı buzlu sular içtim                               Kuzu saldım çayırına

         İnanmayın eş ve dostlar                           Tanrı benim şu Güllü’mü

         Ben o yardan vaz mı geçtim                     Bağışlasın hayırına

             Leli leli Tamzara’m                                       Leli leli Tamzara

             Nenni benim hoş balam                              İki somun on para

 

        Tamzara’nın tandırları   (3)                (4)  Tamzara’nın maden suyu

        Kardan beyaz baldırları                              Çok şirindir yarin huyu

        Bizi baştan hep çıkaran                              Sorarsanız eğer bana

        Karşı köyün andırları                                  Türk oğludur onun soyu

               Leli leli Tamzara’m                                      Leli leli Tamzara’m

               Bir kez görün kaç balam                             Gel gidelim koş balam

 

       Tamzara’dan taş geliyor  (5)               (6)  Tamzara’da Yedi Pınar

       Ala gözden yaş geliyor                                İçen onu her dem anar

       Karşı köyün şu kızları                                   Mor sümbüllü bağlarını

       Yiğitlere hoş geliyor                                     Görenler hep cennet sanar

               Leli leli Tamzara’m                                       Leli leli Tamzara’m

               Mor sümbüllü hoş balam                            Haydi benim maskaram

 

13 – USTAM NASIL KONDURDUN : (Kadın topluluklarında söylenip oynanan karşılama oyun havası)

         Ustam nasıl kondurdun  (1)        (2)  Oy miralay miralay

         Taş başına kurnayı                               Askerin alay alay

         Zindan etti başıma                               Al kızları askere

         Ha bu yalan dünyayı                            Olsun askerlik kolay

 

         Ben başıma koyamam  (3)          (4)   Ben başıma koyamam

         Miralayın fesini                                     Kadife kavukları

         İşitmemiş duramam                             Yine horana girdi

         Nazlı yarin sesini                                   Peygamber tavukları

 

         Al düğme yeşil düğme  (5)

         Dikeyim işliğime

         Senden başka seversem

         Doymayım gençliğime

14 -  ALALMADAN ALMADAN : (Erkek topluluklarında söylenip oynanan Üçayak oyun havası)

             Alalmadan almadan  (1)          (2)  Alalmayı dişledim

             Bir dal kestim ayvadan                    Sapını gümüşledim

             On beşimde al beni                          Kardaş geldi vermedim

             Gül memeler solmadan                   Yar geldi bağışladım

 

             Alalma kızıl alma       (3)            (4)  Alalmadan almadan

             Dallara düzül alma                            Bir dal kestim ayvadan

             Yar koynuma girende                       Allah canımı alsın

             Gözümde süzül alma                        Beni yardan almadan

 

             Alalmanın  üçünü     (5)             (6)  Mendilim allanıyor

             Yar yüklemiş göçünü                        Al giymiş sallanıyor

             Güle güle gidiyor                               Yar koynuma girince

             Bildirmiyor suçunu                            Sallanıp ballanıyor

 

             Almayı atan bilir       (7)             (8)  Alalma soyulur mu

             Şeftali satan bilir                               Güzelden doyulur mu

             Nazlı yarin tadını                               Güzel seven yiğidin

             Koynunda yatan bilir                        Kolları yorulur mu

                                     ( Yöre dilinde elma=alma )