ALİ ÖZDEMİR


ÇIKARKEN

ÇIKARKEN


Ali ÖZDEMİR/ Yeni Şebinkarahisar Gazetesi - 23 Ocak 1958 1. Sayı

"Bir memleket gazetesi ne için çıkar?  Önüne sayısız güçlükler -bizim kale gibi- direnir. Elbette söylenecek sözleri, duyuracak davaları olduğu için, Büyük ATA "Bir adam ki hiçbir şey bilmez; bir adam ki çok şey bilir hiç söylemez. Ne yapalım bu adamları?" diyor.

Şebinkarahisar`ın yüzyılları dolduran geçmişi, yine onun için yepyeni olan davaları vardır.

Geçim uğruna güzel Türkiye`mize dağılmış on binleri aşkın evladı var. Bunları, memleketinde olup bitenleri duyurmak, Şebinkarahisar`la ilgisini temin etmek için bir yayın vasıtasına lüzum olmaz mı? İşte bu istek ve ihtiyaçtan Yeni Şebinkarahisar Gazetesi doğmuştur.

Bu beldenin dert ve davalarını münevverleri vasıtasıyla dile getirerek, birer birer ortaya sürüp tahakkuk edilinceye kadar direnmek için Yeni Şebinkarahisar`ı çıkarıyor. Gazetemiz memleketin bütün meselelerini yeni bir anlayışla ele almak istiyor.
Okurlarımıza birçok müşküller içinde Yeni Şebinkarahisar`ı, ilk sayısını sunuyoruz. İleriki sayılarımız bu günkünden daha iyi, daha güzel olacaktır.

Bize her yönden kuvvet kaynağı olan aziz hemşerilerimizin istedikleri bir gazete olmaya var kuvvetimizle çalışacağız.
Yeni Şebinkarahisar, Şebinkarahisar`a her sabah daha iyi hizmet etmek emeliyle yola çıkanlarındır."