TARIMA DAYALI PROJELERE 1,5 MİLYON TL'YE VARAN HİBE DESTEĞİ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yüzde 50 Hibe Desteği Uygulaması Başladı
YAŞAM 16.12.2020 10:39:00 7821 0

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği verileceğini duyurdu.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu kapsayan yatırım konularına hibe desteği sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada kırsal alanlarda tarımsal ürünlere yönelik yatırımlardan, yenin tesisler için 3 milyon, kısmen yapılmış, tamamlanmayan tesisleri 2 milyon, kapasite artırımı için 1 milyon 500 bin, teknoloji yenileme için de bir milyon 500 bin lira hibe verileceğini kaydedildi.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250 bin lira olduğu açıklanırken hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek ve kalan yüzde 50'lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlü olacak.

İsteklilerin başvurularını 6 Mart 2021 tarihine kadar online olarak yapmaları gerekiyor.

HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK KONULAR

YATIRIM KONULARI NELERDİR?

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları,

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları,

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları,

4-Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar),

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları,

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı),

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları,

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabilecekler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

Yeni Yatırımlar İçin 3.000.000 TL

Tamamlama Yatırımları İçin 2.000.000 TL

Kapasite Artırımı Yatırımları İçin 1.500.000 TL

Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Yatırımları İçin 1.500.000 TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?

Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

- İnşaat Yapım Giderleri,

- Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri,

Program kapsamında desteklenebilecektir.

Başvurular Nasıl Yapılacak, Uygulama Süresi ne Kadar Olacak?

Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi 7.12.2020 ile 6.03.2021 tarihleri arasında www.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru tarihinin bitiminden sonra online olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılmayacak ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılmayacaktır.

Tebliğe ulaşmak için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-4.htm tıklayınız. Uygulama Rehberine ulaşmak için https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1247/Ekonomik-Yatirimlar-Uygulama-Rehberi tıklayınız. Başvuru sayfasına ulaşmak için https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3 tıklayınız.