ŞEBİNKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEVEDÜZÜ VE ALUCRA DEPOLARI 2019 YILI İSTİF-TASNİFI İŞİ
ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ŞEBİNKARAHİSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 16.8.2019 09:02:52/ 477okunma / 0yorum

ŞEBİNKARAHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEVEDÜZÜ ve ALUCRA DEPOLARI 2019 YILI İSTİF-TASNİFI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2019/394130

1- İdarenin

a) Adresi : BÜLBÜL MAHALLESİ ARA GÜLER CADDESİ I 28400 DEVEDÜZÜ ŞEBİNKARAHİSAR/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası : 4547114041 - 4547114236

c) Elektronik Posta Adresi           : sebinkarahisarlsl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

   internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20500 m3 İbreli Endüstriyel emval 200 ster Yakacak Odun

Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü Alucra Orman İşletme Şefliği Alucra Deposu ve Şebinkarahisar Orman İşletme Şefliği Devedüzü Deposu

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 110(yüz on) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonu

b) Tarihi ve saati : 26.08.2019 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şanları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve hu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Devedüzü Satış istif deposunda ve Alucra Satış istif deposunda birer adet İstifleyici ekipmanlı makine bulundurulacaktır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalenin, için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 İnci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
AKÜLERİNİ ÇALDILAR!
AKÜLERİNİ ÇALDILAR!
Giresun-Şebinkarahisar karayolunun olumsuz hava koşullarında ulaşım zorla sağlandığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi´nde bulunan lambalar yerinde sökülerek, güç kaynakları çalındı.
İLAN
İLAN
ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ŞAHİN YILANCI YENİDEN ADAY
ŞAHİN YILANCI YENİDEN ADAY
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti´nin Şebinkarahisar Belediye Başkan adayı belli oldu.
2019 YILI HAC ÖN KAYITLARI BAŞLADI
2019 YILI HAC ÖN KAYITLARI BAŞLADI
Kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için hac kayıt heyecanı başladı.
YALNIZ YAŞAYAN KADIN EVİNDE BAYGIN HALDE BULUNDU
YALNIZ YAŞAYAN KADIN EVİNDE BAYGIN HALDE BULUNDU
Evinde baygın bulunan yaşlı kadını 65´lik maaşını götüren PTT personeli kurtardı.
KANTİN İŞLETMESİ İŞİNE AİT KİRALAMA İŞLEMLERİ İHALE İLANI
KANTİN İŞLETMESİ İŞİNE AİT KİRALAMA İŞLEMLERİ İHALE İLANI
Şebinkarahisar Devlet Hastanesi
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
2019 YILI (02/01/2019-31/12/2019) Şebinkarahisar-Alucra (3.Grup) İlçelerinde Bulunan Birimlerimiz İçin Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması, Taşınması ve Servisi İşi İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
ANKARA ŞEBİNKARAHİSAR VAKFI ÖĞRENCİLERE BURS VERECEK
ANKARA ŞEBİNKARAHİSAR VAKFI ÖĞRENCİLERE BURS VERECEK
Ankara´daki Şebinkarahisar Vakfı, şehir dışında eğitimlerini sürdüren Şebinkarahisarlı ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine maddi katkıda bulunmak üzere fon oluşturduğunu duyurdu.
HEYELANIN İÇİNDE ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK YAŞAMAYA DEVAM EDİYORLAR
HEYELANIN İÇİNDE ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK YAŞAMAYA DEVAM EDİYORLAR
İlçemiz Avutmuş Mahallesine bağlı Karşıyaka mevkiinde yaşanan heyelanlar ve sonrasında oluşan bir insanın içine girebildiği yarıklar büyük tehdit oluşturuyor.Heyelanlı sahadaki evlerinde adeta ölümü göze alarak yaşamaya devam ediyorlar.
E-Gazete
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
HAKKIMIZDA

Yeni Şebinkarahisar, 12 Eylül Yönetiminin faşist uygulamalarına ve işkencelere direnmesini bilmiş, ANAP`a da, CHP`ye de, DYP`ye de, RP`ye de, DSP`ye, MHP`ye ne de AKP´ye muhalif olmuş, kimsenin yayın organı olarak davranmamıştır. Biz bugüne kadar hiçbir partinin yandaşı olmadığımız gibi bu güne kadar kimsenin güdümünde de hareket etmedik, yalakalık da yapmadık. Biz her zaman Şebinkarahisar`ın, Şebinkarahisarlının yanında olduk. Şebinkarahisar`ın sorunlarının çözümü için çaba harcadık. Bunun için de hangi parti iktidarda ise o partiye muhalif olmaktan çekinmedik. Yapılan olumlu çabaları ve hizmetleri de destekledik.

"Yeni Şebinkarahisar Gazetesi, Şebinkarahisar`a her sabah daha iyi hizmet etmek emeliyle yola çıkanlarındır."