HAYVANCILIK DESTEKLERİ AÇIKLANDI

Çiftçilerin aylardır beklediği 2019 tarım destekleri açıklandı.
GÜNCEL 1.11.2019 15:53:51 523 0

Resmi Gazete´de yayınlanan 2019 tarım desteklerinde mazot desteği dışında bir çok kalemde geçen yıla göre artış yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığının Resmi Gazete´de yayınlanan Kararnamesi ile 2019 Tarım destekleri açıklandı.

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme yılında ilk doğumunu yapan ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağılarıyla son 2 buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağıları için 350 lira destek ödenecek.
Saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş üzeri olanlarıyla diğer sığır ırklarının etçi veya kombine ırkıyla bakanlıkça izinli tabii tohumlama boğaları veya suni tohumlama sonucu doğan buzağıları için 600 lira destek verilecek.

20 baş ve üzeri doğuran inek varlığına sahip işletmelerde, doğuran saf sütçü ırk inek varlığının en fazla yüzde 60´ının (5 yaş ve üzeri olanlar dahil), etçi ırk boğalardan bakanlıkça izinli tabii tohumlama boğaları veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına 600 lira destek sağlanacak.
Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılar için ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.

  • Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;
  •  
Buzağı/Malak/Manda Desteği TL/Baş
4 ay ve üzeri buzağı 350
Soy kütüğüne Kayıtlı 525
Döl kontrollü Boğanın yavrusu İlave 50
Yetiştirici Bölgesi illeri (Ordu dahil) İlave 100
Anaç manda 250
Manda soy kütüğü 450
Malak 250
Malak soy kütüğü 450

MANDA DESTEĞİ 250 LİRA

Dişi mandalar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ilave 200 lira, programlı aşıları tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ilave 200 lira destek ödenecek.

Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan her bir inek için 150 liraya kadar destek verilecek.

En az 1 baş, en fazla 10 baş düve (manda dahil) alımına da bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40´ı kadar destekleme ödemesi yapılacak.
Hastalıklardan ari işletme desteği hayvan başına 450 lira ve onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave destek de 100 lira olacak.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 1-200 baş için (200 dahil) hayvan başına 250 lira destek verilecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam deste-ği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek. Bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanını aşmamak kay-dıyla hayvan başına 100 lira ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi gerçekleştirilecek.

 

ARI YETİŞTİRİCİLERİNE DESTEK

  • Arıcılık Desteği;
Arıcılık Desteği TL/Adet
Arılı kovan 15
Damızlık ana arı 80

Arı yetiştiricilerine de arılı kovan başına 15 lira, damızlık ana arı için ise bakanlık kayıt sistemine kayıtlı arıcılara sattıkları damızlık ana arı başına 80 lira destek sunulacak.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde uygulayıcılara ödenen aşı ve küpe desteği büyükbaş hayvanlar için 1,5 lira, küçükbaş hayvanlar için 1 lira olarak ödenecek.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için bin lira, küçükbaş hayvan atıkları için 150 lira atık desteği ödemesi yapılacak.

Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği de sağlanacak.

Öte yandan, kararda Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde desteklenecek ürün listeleri de yer aldı.

Söz konusu karar 1 Ocak 2019´dan geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.