RESMİ İLAN 13.12.2019 14:48:00 2956 0

DÜZELTME İLANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin (Euro Dizel) alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin  hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

:2019/640217

1-İdarenin

 

a) Adresi

:Çıtlakkale Mah. Atatürk Bul.No:155 28100 GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası

:454 2153117 -454 2153128

c) Elektronik posta adresi

:giresun@tarimorman.gov.tr

ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

 

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

b) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise)

:Yeşilgiresun Gazetesi – Yeni Şebinkarahisar Gazetesi 06.12.2019

3-Düzeltilen [madde/maddeler ]

 

 

 

:Tarihi ve Saati: 21.12.2019– 13:30