Anahtar Kelimeler: Dikkat Bugün Taksitin Ödeme

Dikkat, Bugün İlk Taksitin Son Ödeme Günü

SGK İl Müdürü Erdal Özdemir, prim yapılandırması konusunda vatandaşları uyardı
GÜNCEL 31.03.2021 13:27:00 2970 0

Giresun Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdal Özdemir SGK prim yapılandırması ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, borçların peşin ve ilk taksit ödemelerinin 31 Mart tarihinde sona ereceğini duyurdu. Özdemir, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, COVID-19 salgın sürecinde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafiflettiklerini belirtti.
30 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvuru tarihini 1 Şubat 2021’e, ödemesi süresini ise 31 Mart 2021’e kadar uzatarak, daha fazla vatandaşımızın faydalanmasına imkan sağladıklarını kaydeden Özdemir, “Bu kapsamda e-Devlet, e-SGK ve Sosyal Güvenlik İl ve Sosyal Güvenlik merkezlerimize vatandaşımız yoğun başvuruda bulundu.

Söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yeniden yapılandırıldığını kaydetti” dedi.

ALACAKLAR Yİ-ÜFE İLE GÜNCELLENDİ
Özdemir, “SGK yapılandırması kapsamında alacakların gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkânı getirildi. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırıldı.” İfadelerini kullandı.

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI SİLİNEBİLECEK
SGK borç yapılandırmasının Bağ-Kurlulara da önemli avantajlar getirdiğini aktaran Özdemir, “Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellendi. 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek” şeklinde konuştu.

GSS BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI
Özdemir, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silineceğini altını çizdi.

SGK İl Müdürü Özdemir, “GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek” dedi.

İl Müdürü Özdemir "Vatandaşlarımızın yapılandırmalarının bozulmaması için ilk taksit ödemeleri gerekmektedir. " diye konuştu