600 KİŞİYE ANTİKOR TESTİ YAPILACAK

20 Haziran'da Giresun'daki bağışıklık oranı belli olacak.

Sağlık Bakanlığı'nın kademeli olarak 81 ilde ger-çekleştireceği antikor tarama testleri için hane ziyaretleri Giresun'da da  başladı. 

Çalışmaların, 20 Haziran'a kadar sonuçlanması hedefleniyor.

 Yetkililer il genelinde 600 kişiye antikor ve PCR testi yapılacağını duyurdu. Taramalarda vatandaşlar-dan antikor testi için kan, PCR testi içinse sürüntü örneği alınacak ve her iki örnek birlikte değerlendirilerek bireylerin asemptomatik olarak Kovid-19 geçirip geçirmediği tespit edilecek.

 Tüm yaş gruplarını kap-sayan araştırmada hanedeki kişinin numune vermeyi reddetmesi ihtimaline karşılık ikişer tane ikame hane de belirlendi. Her ile düşen hane sayısı göz önünde bulundurularak; en az bir doktor ve bir hemşireden oluşan filyasyon ekipleri seçildi. Kişiye ulaşılamayabileceği durumlarda mesai saatleri sonrasında da bazı ekipler örnek toplamaya devam edebilecek. Seçilen kişiye bilgilendirilmiş onay formu okunacak ve anket soruları yöneltilecek. Eğer seçilen kişi 18 yaşından küçük ise velisine aynı işlemler yapılarak sorulara verilen cevaplar kaydedilecek. Seçilen kişi, daha önce Kovid-19 tanısı almış olsa bile çalışmaya katılacak. Kişilerden alınan numuneler Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesindeki laboratuvarda  incelenecek.