ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
5.11.2019 16:10:30 157 0

            Madde 1:Aşağıda adresleri ve kira bedelleri ve satış belirtilen Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait Belediye işyerleri kiralama, kapalı otopark, oto yıkama ve açık otopark kiralama, arsa satışı ve otobüs satışı ihalesi  20.11.2019  günü saat 14.00´da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü(açık arttırma)  ile Kiralama ve satış  ihalesi yapılacaktır.

           Madde 2:Kiraya verilecek taşınmazların;

 

            İşyeri Adresleri, Yıllık Kira Bedelleri, Satış Bedelleri ve Geçici Teminat miktarları.

 

 1. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/12 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı zemin kat 12 numaralı  iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 12.000,00-TL  olup geçici teminatı %10 olarak 1.200.00-TL´sıdır.
 2. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/13 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı zemin kat 13 numaralı  iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 15.000,00-TL  olup geçici teminatı %10 olarak 1.500.00-TL´sıdır.
 3. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/15  adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı zemin kat 15 numaralı  iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 20.000,00-TL olup  geçici teminatı %10 olarak 2.000.00-TL´sıdır.
 4. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/27 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı 1.kat (üst kat)  27 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL olup geçici teminatı %10 olarak 600.00-TL´sıdır.
 5. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/30 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı 1.kat (üst kat) 30 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL´sı olup geçici teminatı %10 olarak  600.00-TL´sıdır.
 6. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/31  adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı 1. kat (üst kat) 31 numaralı  iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 6.000,00-TL´sı olup  geçici teminatı %10 olarak 600.00-TL´sıdır.
 7. Bülbül Mahallesi Azerbaycan Meydanı  No:2 adresinde bulunan 1. kat 14 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 5.000,00-TL´sı olup  geçici teminatı %10 olarak 500.00-TL´sıdır.
 8. Bülbül Mahallesi Azerbaycan Meydanı  No:2 adresinde bulunan 2. kat 16 numaralı iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 3.000,00-TL´sı olup  geçici teminatı %10 olarak 300.00-TL´sıdır.
 9. Bülbül Mahallesi Atatürk Caddesi No:18/C adresinde bulunan iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 1.750,00-TL olup, geçici teminatı %10 olarak 175.00-TL´sıdır.
 10. Bülbül Mahallesi Giresun Caddesi No:3/B01 adresinde bulunan Belediye Kent Meydanı Tuvaletleri iş yerinin yıllık muhammen kira bedeli 7.500,00-TL geçici teminatı %10 olarak 750.00-TL´sıdır.
 11. Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi 80 araç, Kaymakamlık Binası önü 20 Araç, Atatürk Caddesi 10 Araç,  Zübeyde Hanım Caddesi  10 araç, Giresun Caddesi sağlı-sollu 90 araç ve Katlı Otopark 109 araç  olmak üzere toplam 319 araçlık kapalı otopark alanını ve çevresi ve kapalı otopark içerisinde oto yıkama iş yerinin yıllık muhammen bedeli 40.000,00-TL geçici teminatı %10 olarak 4.000,00TL´sıdır.
 12. Belediyemize ait Bülbül Mahallesi 772 ada 3 parselin (1.264.71m2), muhammen satış bedeli KDV Dahil 1.198.000,00-TL geçici teminatı %10 olarak 198.000,00-TL´sıdır.
 13. Belediyemize Ait 1981 Model 28 AZ 552 plakalı  O0302 Seri Mercedes Otobüs muhammen satış bedeli KDV Dahil 30.000,00-TL olup, geçici teminatı %10 olarak 3.000,00-TL´sıdır.
 14. Belediyemize Ait 1982 Model 28 AZ 553 plakalı  O0302 Seri Mercedes Otobüs muhammen satış bedelleri KDV Dahil 20.000,00-TL olup, geçici teminatı %10 olarak 2.000,00-TL´sıdır.

 

 

       Madde 3:

       a)Kiralama ihalesine ve satışa çıkan araç ve gayrimenkul´a ait Şartname ve ekleri Şebinkarahisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

       b)İstekliler ihale şartnamesini 150.00-TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

       c)İhale şartnamesini almayanlar ihaleye katılamazlar.

       Madde 4 : İhale  20.11.2019  günü saat 14.00 de  2886 sayılı kanunun 45nci maddesi uyarınca  Açık Teklif usulü (AÇIK ARTIRMA) ile Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapılacaktır.

       İhaleye katılabilmek için;8/9/1983 tarih,2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

       a) Geçici teminatın yatırıldığına dair  Vezne makbuzu  veya teminat mektubunu,
       b) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
       c) Özel kişiler ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneğini (TC kimlik nolu),
       d) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2019 yılını kapsayan  tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2019 yılı Ticaret Odası Belgesini,
       e) Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin  noter tasdikli vekaletname örneğini, imza sirkülerini,
       f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,

       g) İhaleye katılacaklar ihale dosyalarını ihale günü en geç saat 11:00´e kadar idareye teslim edeceklerdir.

      h) İhaleden doğacak Kefalet ve ihale pulları, sözleşme bedeli veya pul paraları, noter harcı, sözleşmeye tahakkuk eden giderler, su- elektrik giderleri, çevre temizlik vergisi, gibi tüm işletme giderleriyle,gazete ilanı,damga vergisi  ücretleri ihaleyi kazananlar arasında pay edilerek tahsil edilecektir.

      Ortak girişim olarak gireceklerin;

      a) Ortak Girişim Beyannamesi (noter onaylı),

      b) Ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini (noter onaylı),    

      c) Ortaklara ait Belediye´den borcu yoktur belgelerini almaları zorunludur.

       İLAN OLUNUR